Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Geoinformatikai Intézet

MEGHÍVÓ

A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozata keretében kerül sor a


„GEO-ALBA REGIA-2018”

Székesfehérvár, 2018. november 21-22.


megrendezésére

A KONFERENCIA FŐVÉDNÖKE

DR. NAGY ISTVÁN AGRÁRMINISZTER

A székesfehérvári felsőfokú földmérő, földrendező, földügyi szakember képzés több, mint fél évszázados múltra tekinthet vissza. A „Fehérvári GEO”-ban végzettek alkotják az állami szakigazgatás (földhivatali osztályok), az egyes szakágazatok (vízügy, építésügy, bányászat, mezőgazdaság), az eszközöket: műszereket, szoftvereket forgalmazó, a geodéziai feladatokat ellátó cégek, közepes- és kis vállalkozások szakirányú szakember társadalmát. Időszerűek és fontosak a visszaemlékezések is, egy Pirosalma utcai szakember találkozó, ill. szakmai fórum alkalmával. Ezért a program fontos része lesz az egykori hallgatók rövidebb-hosszabb derűs visszaemlékezései; az elméleti és gyakorlati vizsgákkal, a kollégiumi élettel stb., ezek küzdelmeivel, viszontagságaival kapcsolatban. A szakember találkozónak egyik további fő célja az is, hogy elősegítse a szakmai-, a munka- és információ kapcsolatokat a Székesfehérváron oklevelet szerzett földmérő, földrendező és földügyes szaktársadalomban. A GEO: ma már az Óbudai Egyetem keretében és szervezésében szeretettel várja a jelentkezőket! 

Bevezető témakör: a GEO alapítása, fejlődéstörténete.

A magyar földmérő, földrendező és földügyi szakemberképzés története, szervezeti változásai, viszontagságai a GEO létrehozásáig. Felsőfokú képzés a GEO-ban a Földmérési Főiskola megalakulásáig.

A GEO főiskolai majd egyetemi Geoinformatikai Karának története és működése (a Soproni Egyetemhez tartozás időszakában)

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Geoinformatikai Intézete -  a jelenkor bemutatása

A földmérési és földügyi szaktársadalom szervezeti tagolódása, hovatartozása, működése napjainkban.

A konferencia kiemelt földügyi témaköre: az osztatlan közös földtulajdon rendezése.

Az osztatlan közös földtulajdon rendezésével kapcsolatos kormányzati célkitűzések.

Az egykori földhivatalok helyzete és működése a Kormányhivatalokban: az ingatlan-nyilvántartás rendelkezéseinek jogi változásai; különös tekintettel az osztatlan közös földtulajdon megszüntetésére irányuló célkitűzésekre.

Az egykori földhivatalok helyzete és működése a Kormányhivatalokban: a földmérés, földrendezés rendelkezéseinek műszaki, jogi változásai; különös tekintettel az osztatlan közös földtulajdon megszüntetésére irányuló célkitűzésekre.

Az osztatlan közös földtulajdon megszüntetésével kapcsolatos korábbi projektek kivitelezési tapasztalatai.

Az osztatlan közös földtulajdon rendezés megyei tapasztalatai, javaslatai.

Az osztatlan közös földtulajdon rendezés járási tapasztalatai, feladatai.

Földmérő-vállalkozói tapasztalatok az osztatlan közös földtulajdon-rendezés feladatkörében.

A földügyi fejlesztések országos helyzetével és működésével kapcsolatos lehetőségek, koncepciók.

Az egykori Földmérési és Távérzékelési Intézet helyzete és működése a Kormányhivatalban: az állami alapadatok, alaptérképek adatszolgáltatási rendszerei, a műszaki, jogi rendelkezések változásai.

Az egykori Földmérési és Távérzékelési Intézet helyzete és működése a Kormányhivatalban: az országos és regionális ingatlan-nyilvántartási rendszerek, fejlesztések témakörében.

"Kerekasztal" fórum: rövid 3-5 perces előadások, "esettanulságok" a földmérési, földrendezői és földügyi feladatok kormányhivatali ügyintézései körében. (Az ügyintézések során keletkező akadályok, precedensek, anomáliák eseti ismertetései.) A kerekasztal fórumon elhangzottak szakmai megvitatása.

Az esti állófogadás előtti kb. 1-2 óra időtartamában: GEO-s hallgatói emlékezések: vidámságok, események, "sztorik" a GEO-ban eltöltött évek emlékeiből

 

Második nap témakörei (kb. dél körüli zárszóval, ill. befejezéssel)

Földhasználat: földminősítés, földvédelem (parlagfű), MePAR használat témakörében várunk előadó jelentkezőket is 15 perces előadói időkeretben. Pl. a MePAR fejlesztés és üzemeltetés aktuális kérdései, feladatai.

Új eszközök, műszerek, módszerek, szoftverek, technológiák, eljárások: a földmérés, földrendezés, geoinformatika és a földügy kapcsolatrendszerében. A kiállító cégek előadással történő bemutatkozásai. Az egyes szakágazatokban (mezőgazdaság, bányászat, környezetvédelem, természetvédelem, építésügy, vízügy stb.) alkalmazott földügyi nyilvántartások és térképezések. A felsorolt témakörökben is várunk előadó jelentkezőket is 15 perces előadói időkeretben.